Телефон : 032-275-54-05, 236-83-53
Графік роботи лікарні: цілодобово
Графік роботи адміністрації: 9:00 - 17:30

Дитячих інфекційних хвороб

Дитячих інфекційних хвороб

Кафедра дитячих інфекційних хвороб була створена у 1989 році. До цього часу викладання дисципліни «дитячі інфекційні хвороби» проводилось на кафедрі інфекційних захворювань, а протягом 1986-1989 рр. на кафедрі педіатрії, при якій було створено окремий курс дитячих інфекційних хвороб. Основна роль у створенні курсу, кафедри дитячих інфекційних хвороб належить відомому вченому, д.м.н., академіку АНВО, професору Мостюк А.І., яка тривалий час очолювала ці підрозділи. З 2006 року кафедрою керує д.м.н., професор О.Б.Надрага, який перед обранням на посаду завідувача кафедри обіймав посади асистента, доцента, професора кафедри факультетської та шпитальної педіатрії. На сьогодні на кафедрі працює 10 осіб професорсько-викладацького складу: д.м.н., проф. Надрага О.Б., д.м.н., проф. Мостюк А.І., д.м.н., проф. Прокопів О.В, к.м.н., доц. Дашо М.Б., к.м.н., доц. Лишенюк С.А..к.м.н., к.м.н., доц. Січкоріз О.Є., асист. Гнатюк В.В., к.м.н., асист. Литвин Г.О., асист. Никипчук О.В., к.м.н., асист. Покровська Т.В.; навчаються 2 аспіранти: Поцілуйко Н.М., Дибас І.В.; клінічний ордининатор Закалюжна О.І.; троє осіб, здобувачів, - Никипчук О.В., Кармазина Г.М., Прикуда Н.В. виконують кандидатські дисертації. До кафедри належать, на правах оренди, навчальні аудиторії, конференц зал, кабінети професорів, доцентів, асистентів, навчальні кімнати. На кафедрі навчаються студенти V та VI курсів медичного факультету (у тому числі студенти англомовного відділення), лікарі-інтерни (педіатри, лікарі загальної практики, сімейної медицини, дитячі хірурги, реаніматологи). За програмами передатестаційних циклів проводяться підвищення кваліфікації лікарів педіатрів, лікарів сімейної медицини, лікарів медицини невідкладних станів, дитячих хірургів, анестезіологів, отоларингологів. З 1999 року проводяться курси тематичного удосконалення "Актуальні питання дитячих інфекцій" для лікарів-педіатрів, дитячих інфекціоністів та сімейних лікарів, а з 2002 року – передатестаційні цикли підвищення кваліфікації для лікарів-дитячих інфекціоністів. Щорічно у нас навчається понад 700 студентів та більш ніж 850 лікарів і інтернів проходять навчання, удосконалення, спеціалізацію. Працівники кафедри проводять лікувальну й консультативну роботу в педіатричних відділеннях Інфекційної лікарні, інших лікувальних установах м.Львова, надають консультативну допомогу у відділенні медицини катастроф. Поряд з навчальною і лікувальною роботою на кафедрі постійно проводиться наукова робота, основними напрямками якої були: вивчення детермінованості клінічного перебігу поліетіологічних гострих інфекційних хвороб у дітей; вивчення механізмів корекції розладів гомеостазу та модуляції імунної відповіді при застосуванні ентеросорбентів у лікуванні дітей, хворих на гострі інфекційні хвороби; дослідження клініко-епідеміологічні особливостей гострих вірусно-бактерійних захворювань кишок у дітей раннього віку. До найбільш вагомих наукових здобутків кафедри можна віднести 10 (виконаних під науковим керівництвом проф. Мостюк А.І.) кандидатських дисертації, видані підручники, монографії, численні статті (понад 380 статей) у фахових медичних журналах і збірниках. У 2010 році спільно з працівниками кафедр провідних медичних університетів України було підготовлено та видано у видавництві «Медицина» підручник за редакцією С. О. Крамарьова, О. Б. Надраги «Інфекційні хвороби у дітей», який подано до визнання, як національний підручник з даної дисципліни. Наприкінці хочемо згадати працівників кафедри які зробили вагомий внесок в ії історію, проте вже не працюють серед нас. Це доценти В.І.Белдій, Н.І.Данилишин, Ю.І.Гринаш, асистенти Бичківська Є.І., Романова Н.М.