Телефон : 032-275-54-05, 236-83-53
Графік роботи лікарні: цілодобово
Графік роботи адміністрації: 9:00 - 17:30

Променевої діагностики

Створена у 1986 році. Першим завідувачем кафедри був видатний лікар-рентгенолог, кандидат медичних наук, доцент Пилип Львович Великий. З 1992 року кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Юрій Андрійович Іванів. Кафедра проводить післядипломне навчання лікарів (інтернатура, спеціалізація, ПАЦ, ТУ) з таких спеціальностей: рентгенологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика.У 2008 році розпочали цикли тематичного удосконалення, присвячені комп’ютерній і магнітно-резонансній томографії. На кафедрі працюють доценти к.мед.н. Орищин Неля Дмитрівна, к.мед.н. Мар’єнко Лідія Борисівна, к.мед.н. Єлісеєв Генадій Юрійович, асистенти Гайда Ігор Євгенович, к.мед.н. Телішевська Марта Юріївна, к.м.н. Кучер Аскольд Романович, к.мед.н. Черняга-Ройко Уляна Петрівна, к.мед.н. Сороківський Михайло Степанович, Левицький Орест Васильович, Лозинська Наталія Василівна, Євтух Вероніка Петрівна, Жемела Володимир Григорович, Чемерис Олена Адріанівна, Козицький Богдан Іванович, Сало Віктор Михайлович, Милян Юрій Петрович, Сенюк Орест Андрійович, Довгань Юрій Петрович, Лотоцька-Волкова Людмила Іванівна, Вітковський Володимир Франкович, Мельник Ольга Миколаївна.

Основні Напрямки наукової роботи на клінічній базі Львівської обласної інфекційної лікарні:

позапечінкові прояви вірусних гепатитів
рентгенологічні зміни в легенях при вірусному гепатиті С
рентгенологічна діагностика захворювань легень у хворих на СНіД

До основних наукових здобутків кафедри треба зарахувати результати вперше проведеного комплексного вивчення ультрасонографічних показників морфо-функціональної перебудови міокарда на різних патофізіологічних рівнях адаптації до перевантаження з метою виявлення клапанної кардіоміопатії, оптимізації показань до хірургічної корекції і прогнозування перебігу клапанних вад серця. Запропоновано систолічні тканинні імпульсно-хвильові допплерівські параметри кінетики лівого шлуночка, які дають можливість з високою чутливістю і специфічністю передбачити приховану клапанну кардіоміопатію у хворих на вади серця. На кафедрі створена і постійно оновлюється багата навчальна відеотека і колекція діагностичних зображень, яка охоплює більшість розділів сучасної променевої діагностики. Спільно з доброчинною організацією «Друзі радіології в Україні» (США) кафедра проводить кожні два роки Міжнародну школу-семінар “Практичні питання сучасної візуалізації в клініці”, яка збирає понад 500 учасників. Викладачі кафедри відзначаються експертним рівнем знань у своїй спеціальності і відомі завдяки високому професійному рівню не лише у Львові, а й в Україні. Завідувач кафедри з 2006 року обраний президентом Всеукраїнської громадської організації “Асоціація фахівців з ехокардіографії” і є членом Виконавчого комітету Робочої групи з ехокардіографії Європейського Кардіологічного Товариства. Кафедра ініціювала та бере активну участь у двох міжнародних доброчинних медичних програмах, завдяки яким важко хворі діти отримують високо кваліфіковану допомогу в кращих клініках Європи і Північної Америки, а також стало можливим отримати для клінік університету унікальне діагностичне обладнання і проводити навчання лікарів базових клінічних установ за кордоном. Це спільна з Люксембурзьким національним комітетом Червоного Хреста і кардіохірургічною клінікою Страсбурзького університету (Франція) програма “Діти України хворі на серце” та спільна з доброчинною фундацією “Український дар життя” і Клінікою Монтефйоре (Бронкс, Нью-Йорк) програма “Життя в дарунок”.