Деякий час сайт працюватиме в тестовому режимі
Графік роботи лікарні: цілодобово

Телефон :  032-236-83-53

Стаціонарне лікування

До КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» госпіталізуються мешканці м. Львова та Львівської області, у плановому, ургентному порядках та шляхом самозвернення.

1. В плановому порядку – за скеруванням закладів охорони здоров’я, в разі, коли стан пацієнта, в результаті нижче перерахованих випадків не покращується:

– пацієнт проходив обстеження та лікування відповідно до клінічного протоколу, стандарту, затвердженого МОЗ України;

– пацієнта консультували провідні спеціалісти на рівні району/міста за участю головного профільного спеціаліста, а у разі необхідності, проводився консиліум, який прийняв рішення про скерування пацієнта до КЗ ЛОР «ЛОІКЛ»;

2. В ургентному порядку за рішенням консиліуму, при тяжкому стані пацієнта і неможливістю надання в лікувально-профілактичному закладі другого рівня необхідної медичної допомоги шляхом:

а) виклику консультантів із КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» (санітарної авіації), які приймають рішення з тактики ведення пацієнта;

б) санітарним транспортом закладу, погоджуючи з лікарями КЗ ЛОР «ЛОІКЛ», в присутності лікаря пацієнта.

3. При самозверненнях пацієнтів, у разі виявлення (підозри) у них інфекційного захворювання, яке потребує стаціонарного лікування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ комунального закладу

Львівської обласної ради

«Львівська обласна

інфекційна клінічна лікарня»

16.07.2013 № 88

Порядок приймання пацієнтів в КЗ ЛОР «ЛОІКЛ

1. У стаціонар КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» госпіталізуються пацієнти, які потребують кваліфікованого обстеження, лікування та цілодобового нагляду медичного персоналу в стаціонарних умовах за направленнями лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів, швидкої медичної допомоги, інших лікувально-профілактичних закладів, а також в разі самостійного звернення пацієнтів в КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» за життєвими показаннями.

2. Госпіталізація пацієнтів у КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» здійснюється через приймально-діагностичне відділення. Всі пацієнти із порушенням функцій життєво важливих органів, які виникли у хворих з інфекційною патологією та супроводжуються порушеннями гомеостазу або загрозою їх виникнення, госпіталізуються безпосередньо у відділення інтенсивної терапії, обминаючи приймально-діагностичне відділення.

3. При плановій госпіталізації пацієнта амбулаторно-поліклінічний заклад направляє в КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» “Медичну карту амбулаторного хворого” (ф. №025/о) з результатами проведених на догоспітальному етапі обстежень та консультацій лікарів-спеціалістів або “Виписку із медичної карти амбулаторного хворого “(ф. №027/о), яку видає на руки пацієнту або пересилає поштою чи посильним.

4. У разі екстреної госпіталізації пацієнтів лікар (фельдшер) бригади швидкої медичної допомоги повинен здати заповнений “Супровідний листок станції швидкої медичної допомоги” (ф. №114/о) медичному працівнику приймально-діагностичного відділення, із зазначенням паспортних даних, дати захворювання, скарг, діагнозу, дати і часу госпіталізації пацієнта та обсягу наданої на догоспітальному етапі медичної допомоги. “Супровідний листок станції швидкої медичної допомоги” вкладається в “Медичну карту стаціонарного хворого” (ф. №003/о).

5. У разі самозвернення пацієнта і госпіталізації його в лікарню, про це вказується у відповідній графі форми первинної облікової документації № 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації”.

6. Приймання пацієнта у стаціонар здійснюється черговим лікарем приймально-діагностичного відділення, який зобов’язаний забезпечити своєчасний огляд, обстеження пацієнта, ознайомитись з медичною документацією, і, при наявності медичних показань госпіталізувати його у відділення відповідного профілю.

7. У разі відмови в госпіталізації пацієнтів, які звернулись в приймально-діагностичне відділення КЗ ЛОР «ЛОІКЛ», черговий лікар надає пацієнту необхідну медичну допомогу і робить відповідний запис до форми первинної облікової документації № 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації”, із зазначенням дати і часу звернення пацієнтів на планову госпіталізацію, їх паспортних даних та адреси, діагнозу, встановленого в приймально-діагностичному відділенні, причин відмовлення у госпіталізації (відсутність показань, направлення в інший стаціонар, відмова самого хворого тощо), здійснених у приймальному відділенні заходів (надання амбулаторної допомоги, направлення в інший стаціонар тощо), та короткого опису об’єктивного стану пацієнта на час відмови.

При необхідності, та, наявності останньої, надавати відповідну інформацію до поліклініки за вказаним пацієнтом місцем проживання чи/та до територіальної державної санітарно-епідеміологічної служби.

В разі відмови пацієнта від госпіталізації в КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» черговому медперсоналу діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України та наказу КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» від 15.07.2013 №85 «Про порядок дій при відмові пацієнта від госпіталізації».

8. При відмові пацієнта від проведення діагностики або/та лікування до завершення середньої тривалості перебування на стаціонарному лікуванні або/та до ви здоровлення, черговому медичному персоналу діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України та наказу КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» від 15.07.2013 №85 «Про порядок дій при відмові пацієнта від госпіталізації».

В разі відмови пацієнта від госпіталізації чи самовільного залишення стаціонару в неробочий час, вихідні та святкові дні, черговий лікар приймально-діагностичного відділення, на зміні якого стався даний випадок, зобов’язаний крім вжитих вказаних вище заходів, оформити відповідну виписну медичну документацію.

При необхідності, оформляти (з подальшим надсиланням) відповідну інформацію до поліклініки за вказаним пацієнтом місцем проживання у вигляді “Виписки з медичної карти стаціонарного хворого” (ф. №027/о), для подальшого диспансерного нагляду або амбулаторного лікування.

9. Правильність ведення форми первинної облікової документації № 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації” контролюється черговим лікарем приймально-діагностичного відділення. Контроль за якістю ведення цього журналу покладається на завідувача приймально-діагностичного відділення, завідувачів 3-го та 7-го відділень.

10. При відсутності медичних показань до госпіталізації, необхідно зробити відповідний запис у формі первинної облікової документації № 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації” з обґрунтуванням відмови та відображенням стану хворого, локалізації і ступеня пошкодження, встановленого діагнозу, стадії захворювання. У цьому ж журналі мають бути зазначені результати проведених досліджень, обсяг наданої медичної допомоги, причина відмови, рекомендації.

11. У разі відмови в госпіталізації пацієнту, доставленому бригадою швидкої медичної допомоги, і направленні хворого в інший лікувальний заклад, супровідний лист швидкої медичної допомоги підклеюється у форму первинної облікової документації № 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації”. Пацієнтові на руки видається коротка виписка, яка відображає його стан на час перебування в приймально-діагностичному відділенні, результати проведених досліджень та консультативних оглядів, діагноз, обсяг наданої медичної допомоги, рекомендації щодо подальшого лікування.

12. Медичною сестрою приймально-діагностичного відділення на кожного госпіталізованого пацієнта заводиться “Медична карта стаціонарного хворого” (ф. №003/о) із заповненням її паспортної частини, відображенням діагнозу лікувального закладу, який скерував хворого на стаціонарне лікування, діагнозу, встановленого у приймальному відділенні.

“Медична карта стаціонарного хворого” заповнюється лише за наявності у пацієнта паспорта або іншого документа, який підтверджує його особу.

Крім того, в медичній карті мають бути обов’язково відображені температура тіла, артеріальний тиск, маса хворого, результати огляду на педикульоз, коросту, відмітки про вірусний гепатит, особистий підпис пацієнта про його інформування з правилами внутрішнього розпорядку в КЗ ЛОР «ЛОІКЛ», зокрема, з інформацією стосовно того, що у період його перебування на стаціонарному лікуванні не рекомендується зберігати та залишати без нагляду цінні речі, коштовності, гроші (пластикові зарплатні, кредитні картки та ін.), оскільки у випадку їх пропажі, адміністрація КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» відповідальності не несе.

Дані про госпіталізованого хворого вносяться до форми первинної облікової документації № 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації” і алфавітний журнал. Одночасно медичною сестрою приймально-діагностичного відділення заповнюється паспортна частина “Статистичної карти хворого, який вибув із стаціонару “(ф.№066/о), яка вкладається в медичну карту.

Якщо пацієнта доставлено в лікарню у непритомному стані, то після надання йому необхідної медичної допомоги, паспортна частина медичної карти заповнюється зі слів родичів або супроводжуючих пацієнта осіб. При цьому черговий персонал приймально-діагностичного відділення повинен ретельно звірити наявні дані з тими документами, які знаходяться при пацієнтові.

При відсутності документів і неможливості отримати відомості про пацієнта, який знаходиться у непритомному стані, в “Журналі обліку прийому хворих.. та в “Медичній карті стаціонарного хворого (ф. №003/о) робиться запис “невідомий”, детально описуються зовнішні прикмети пацієнта, одяг, наявні речі. Дані про “невідомого” повідомляються в міліцію.

13. Питання про необхідність санітарної обробки пацієнта вирішує черговий лікар приймально-діагностичного відділення. Санітарна обробка проводиться під керівництвом медичної сестри приймально-діагностичного відділення, про що робиться відмітка в медичній карті.

14. Черговий лікар приймально-діагностичного відділення зобовязаний ознайомити пацієнта, який поступає на лікування в КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» з правилами внутрішнього розпорядку в КЗ ЛОР «ЛОІКЛ», зокрема, з інформацією стосовно того, що у період перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні у відділеннях не рекомендується зберігати та залишати без нагляду цінні речі, коштовності, гроші (пластикові зарплатні, кредитні картки та ін.), оскільки у випадку їх пропажі, адміністрація КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» відповідальності не несе, про ознайомлення з чим пацієнт робить особистий підпис в медичній карті стаціонарного хворого.

15. У разі госпіталізації пацієнта, черговий медичний персонал приймально-діагностичного відділення забезпечує дотримання принципів лікувально-охоронного режиму, своєчасну госпіталізацію пацієнта в палату.

Чергова медична сестра приймально-діагностичного відділення забезпечує транспортування госпіталізованих пацієнтів з урахуванням тяжкості стану (самостійно або на ношах), супроводжує пацієнта у відповідне відділення і передає його особисточерговій медичній сестрі відповідного відділення.

Черговий лікар приймально-діагностичного відділення, в разі та в час відсутності лікарів відділення (неробочий час, вихідні, святкові дні), організовує діагностично-лікувальний процес у відповідності до протоколів та стандартів діагностики і лікування, затверджених МОЗ України, систематичний нагляд за станом тяжко хворих і хворих, які поступили під час чергування, і надання їм в разі потреби невідкладної медичної допомоги.

16. При прийманні в лікарню інфекційного хворого на нього заповнюється “Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення” (ф.№ 058/о), яке не пізніше 12 годин направляється в санепідстанцію, а при наявності телефонного зв’язку – одночасно повідомляється по телефону. Речі хворих, одяг персоналу, приміщення приймального відділення підлягають дезинфекції.

17. Завідувачі відділень (у неробочий, нічній час, вихідні, святкові дні – черговий лікар приймально-діагностичного відділеннязобов’язані сповістити рідних про госпіталізацію у таких випадках:

17.1. госпіталізація в лікарню дитини або підлітка до 18-ти річного віку без супроводу рідних;

17.2. госпіталізація пацієнта, доставленого в лікарню бригадою швидкої медичної допомоги в наслідок нещасного випадку, раптового (гострого) захворювання, яке виникло за межами місця проживання;

17.3. госпіталізація пацієнта, який перебуває у непритомному стані;

17.4. госпіталізація пацієнта у стані загрозливому для життя;

17.5. потреба у переведенні пацієнта в інший лікувальний заклад;

17.6. смерті хворого;

18. Всі потерпілі, доставлені у приймально-діагностичне відділення з травмами обов’язково повинні бути обстежені на вміст алкоголю в крові.

Головний лікар            С.М.ФЕДОРЕНКО