Деякий час сайт працюватиме в тестовому режимі
Графік роботи лікарні: цілодобово

Телефон :  032-236-83-53

Виписка зі стаціонару

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ комунального закладу

Львівської обласної ради

«Львівська обласна

інфекційна клінічна лікарня»

16.07.2013 №88

 

Порядок виписки пацієнтів в КЗ ЛОР «ЛОІКЛ

1. Виписка пацієнта проводиться лікуючим лікарем за узгодженням із завідувачем відділення після завершення курсу лікування в разі:

– досягнення результатів лікування згідно із стандартами надання діагностично-лікувальної допомоги в стаціонарах відповідного профілю з одужанням або покращанням стану здоров’я пацієнта та можливості продовження лікування в умовах денного, домашнього стаціонару або амбулаторних умовах;

– необхідності переведення пацієнта на доліковування або реабілітацію в іншу лікарню або заклад медико-соціальної допомоги.

2. Виписка хворого до завершення лікування за вимогою самого хворого або його рідних, проводиться з дозволу завідувача відділення за узгодженням з заступником головного лікаря з медичної частини, з дотриманням вимог чинного законодавства України та вимог наказу КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» від 15.07.2013 №85 «Про порядок дій при відмові пацієнта від госпіталізації».

3. Виписування пацієнтів за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку лікарні проводиться завідувачем відділення з попереднім інформуванням про такий випадок головного лікаря/заступника головного лікаря з медичної частини.

4. Лікуючий лікар зобов’язаний завчасно підготувати пацієнта до виписки, дати йому необхідні лікувально-профілактичні поради відносно режиму праці і відпочинку, дієти, направлення і “Виписку з медичної карти стаціонарного хворого” (ф. №027/о) в поліклініку за місцем проживання для подальшого диспансерного нагляду або амбулаторного лікування.

5. Старша медична сестра повинна завчасно повідомити родичів про час його виписки, підготувати його одяг і відповідну документацію.

6. При виписці (смерті) хворого або переведенні його для подальшого лікування в інше відділення (лікувальний заклад) лікуючий лікар оформляє виписний (в разі смерті – посмертний) епікриз, в якому стисло резюмує дані про стан хворого при госпіталізації та виписці (смерті), обгрунтовує клінічний діагноз, проведені лікувальні заходи та їх ефективність, рекомендації щодо подальшого лікування та режиму хворого.

Медична карта стаціонарного хворого підписується лікуючим лікарем та завідувачем відділення.

На підставі даних медичної карти заповнюється “Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару” (ф. № 066/о), яка разом з медичною картою передається медичному статистику, а потім до архіву закладу.

7. У разі переведення стаціонарного хворого в інше відділення, в медичну карту стаціонарного хворого записується епікриз.

При переведенні хворого з одного лікарняного закладу в інший, одночасно з хворим передається “Виписка з Медичної карти стаціонарного хворого” (ф. 027/о). “Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару” (ф. 066/о) при цьому не заповнюється.

8. У разі відмови пацієнта від проведення діагностики або/та лікування до завершення середньої тривалості перебування на стаціонарному лікуванні або/та до виздоровлення, черговому медичному персоналу діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України та наказу КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» від 15.07.2013 №85 «Про порядок дій при відмові пацієнта від госпіталізації». В разі відмови пацієнта від проведення діагностики або/та лікування до завершення середньої тривалості перебування на стаціонарному лікуванні або/та до виздоровлення чи самовільного залишення стаціонару в неробочий час, вихідні та святкові дні – черговий лікар приймально-діагностичного відділення, на зміні якого стався даний випадок, зобов’язаний крім вжитих вказаних заходів, оформити відповідну виписну медичну документацію. При необхідності, оформляти (з подальшим надсиланням) відповідну інформацію до поліклініки за вказаним пацієнтом місцем проживання у вигляді “Виписки з медичної карти стаціонарного хворого” (ф. №027/о), для подальшого диспансерного нагляду або амбулаторного лікування.

Головний лікар      С.М.ФЕДОРЕНКО